वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२

वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना लघु उद्योग करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. ज्यामध्ये तुम्ही विविध लघु व्यवसाय करू शकता.

वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- रुपये करण्यात आले आहे.

Arrow

वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२ ऑनलाईन अर्ज

वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२ ऑनलाईन अर्ज

Arrow

वसंतराव नाईक कर्ज योजनेचा 2022 GR

वसंतराव नाईक कर्ज योजनेचा 2022 GR

Arrow

अशी नवीन सरकारी योजनांची माहिती रोज वाचण्यासाठी आमच्या  टेलीग्राम ग्रुप जॉईन करा 

अशी नवीन सरकारी योजनांची माहिती रोज वाचण्यासाठी आमच्या  टेलीग्राम ग्रुप जॉईन करा 

Arrow

अशी नवीन सरकारी योजनांची माहिती रोज वाचण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप  ग्रुप जॉईन करा

Arrow