डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना 2021

या योजने अंतर्गत अनुसुचित जाती, जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना फ्री वीज कनेक्शन मिळणार आहे.

Arrow

घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी ऑनलाईन अर्ज सुरु

Squiggly Line

अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे जीवन प्रकाशमय करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

जीवन प्रकाश योजनेची कागदपत्र काय आहे ?

– आधार कार्ड – रहिवासी दाखला – लाभार्थी अर्जदाराकडे जाती प्रमाणपत्र असायला पाहिजे . – अर्जदाराची यापूर्वीची महावितरण थकबाकी नसावी.

Arrow

Jeevan Prakash Yojana Online Registration 2021

White Scribbled Underline
Scribbled Arrow

भरलेल्या फॉर्म चे  स्टेटस चेक करा 

Arrow

अशाच नवीन  योजनांच्या माहितीसाठी 

White Dotted Arrow