वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२ ऑनलाईन अर्ज सुरु

Vasantrao Naik Mahamandal Karj Yojana 2022

वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना २०२२ – Vasantrao Naik Mahamandal Karj Yojana Loan Scheme योजनेचे नाव  Vasantrao Naik Mahamandal Karj Yojana Loan Scheme 2022 योजनेचा उद्देश  भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे,आर्थिकदृष्ट्या सक्षम  करून तात्काळ वित्त पुरवठा करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत … Read more