शबरी घरकुल योजना 2023-24 GR | shabari awas gharkul yojana 2023-24

shabri gharkul yojana maharashtra 2023

शबरी घरकुल योजना महाराष्ट्र 2023-24 GR | shabari awas gharkul yojana 2023-24 शासन निर्णय :- Shabari awas Gharkul Yojana 2023 : आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून … Read more