शबरी घरकुल योजना 2023-24 | shabari awas gharkul yojana 2023

shabri awas gharkul yojana maharashtra 2023-24

शबरी घरकुल योजना 2023-24 | shabari gharkul yojana 2023 योजनाचे नाव शबरी घरकुल योजना 2023 | shabari awas gharkul yojana 2023-24 कोणी सुरु केली महाराष्ट्र राज्य सरकार  योजनाचा उद्देश राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित … Read more