नंदुरबार सोलर होम लाईट सिस्टम अनुदान योजना २०२२ अर्ज सुरु

नंदुरबार सोलर होम लाईट सिस्टम अनुदान योजना २०२२ अर्ज सुरु

नंदुरबार सोलर होम लाईट सिस्टम अनुदान योजना २०२२ अर्ज सुरु solar home lighting system yojana application 2022 आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या वनबंधु कल्याण योजनेंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा यांच्या कार्यक्षेत्रातील अक्राणी तालुक्यातील विद्युतीकरण न  झालेल्या गाव, पाड्यांमध्ये घरासाठी सोलर होम लाईट सिस्टम पुरवठा करण्यायसाठी पात्र अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार … Read more