महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 2022 | MJPJAY

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना २०२1

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 2022-MJPJAY  योजना का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 2022 किसने शुरू की महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय इसका उद्देश राज्यातील जनतेलागंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी पुर्णपणे नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधेचा लाभ विशेषज्ञ सेवांतर्गत पॅकेजेससाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून उपलब्ध करून देणे.   राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा पहिला टप्पा दिनांक २ … Read more