Mahaawas abhiyan Gramin 2021-22 महाआवास अभियान

महाआवास अभियान ग्रामीण 2021-22 | Mahaawas abhiyan Gramin 2021

महाआवास अभियान ग्रामीण 2021-22 | Mahaawas abhiyan Gramin 2021 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान – ग्रामीण 2021-22  राज्यात २०२० मध्ये Mahaawas abhiyan 2021 राबविण्यात आले होते ते अभियान यशस्वी झाल्यामुळे सन २०२१ मध्ये हि 20 नोव्हेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय आवास दिना’ चे औचित्य … Read more