अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२१ यादी pdf दुसरा टप्पा | Maharashtra list

ativrushti nuksan bharpai list 2021

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई | ativrushti nuksan bharpai list 2021 पहिला आणि दुसरा टप्पा  राज्यात सन २०२१ मध्ये अतिवृष्टी मुले शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले ते भरून काढण्यासाठी  जिरायत साठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टरी, बागायत साठी १५,००० रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागा साठी २५,००० रु प्रति हेक्टर अशे अनुदान हे राज्य शासनातर्फे ativrushti … Read more