हिंगोली जिल्ह्यासाठी ट्यूब वेल व पंपसेट अनुदान २०२२ अर्ज सुरु

हिंगोली ट्यूब वेल व पंपसेट अनुदान २०२२

हिंगोली जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरु । Hingoli Tube well and  pump set subsidy 2022 विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना tube well, pump set, well, farm pond ,solar, well, farm pond अशा विविध बाबी करिता अनुदान दिले जाते.  यासाठी हिंगोली जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरु झाले आहेत.असे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी जि. हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे … Read more