विहीर अनुदान योजना 2022 | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

विहीर अनुदान योजना 2021-22| बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना योजनेचे नाव RKVY अंतर्गत विहीर अनुदान योजना २०२२ कोणी सुरु केली राज्य सरकारने सुरु केली योजना चा उद्देश अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहिरींचा लाभ देणे हा मुख्य उद्देश आहे. कधी सुरु झाली विहीर अनुदान योजना 2020 रोजी (july) RKVY अंतर्गत नवीन विहीर … Read more