भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना 2021 | Online Form

भारत सरकार मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना | Online Form योजनेचे नाव भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना 2021 कोणी सुरु केली केंद्र सरकारने सुरु केली योजना चा उद्देश सफाईकामगार , कचरा गोळा करणारे कामगार अशा काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना आर्थिक सहाय्य देणे हा मुख्य उद्देश आहे . कधी सुरु झाली 2017-2018 मध्ये Online Form ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी येथे … Read more