Pocra yojna 2022 | पोकरा योजना लाभार्थी यादी 2021-22

पोकरा योजना लाभार्थी यादी २०२२

pokhara yojana 2022 | पोकरा योजनेचं अनुदान आल ६०० कोटी निधी वितरित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना म्हणजे  pocra yojana अंतर्गत राबिवण्यात येणाऱ्या विविध योजना जसे कि नवीन विहीर, ट्रॅक्टर, कृषी अवजारे, ठिबक, तुषार,सह विविध बाबींच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे पोकरा योजनेचं अनुदान आल ६०० कोटी निधी वितरित. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान … Read more