परंपरागत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2020 Information

परंपरागत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना Information 2020 योजनेचे नाव परंपरागत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2020 कोन सुरू केली केंद्र सरकार योजनेचा उद्देश शेतकऱ्याचा कृषी विकास परंपरागत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत परंपरागत विकास योजना या योजनेकरिता निधी वितरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ३ सप्टेंबर २०२० रोजी हे … Read more