Atal bandhkam kamgar gharkul yojana | अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेत महत्वाचा बदल

Atal bandhkam kamgar gharkul yojana

Atal bandhkam kamgar gharkul yojana | अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेत महत्वाचा बदल योजनेचे नाव बांधकाम कामगार घरकुल योजना 2021 कोणी सुरु केली राज्य सरकारने सुरु केली योजना चा उद्देश जे बांधकाम कामगार इतर लोकांचे घर बांधतात ,या योजनेअंतर्गत त्यांना स्वतःचे घर बांधून देणे व त्यांना स्वतःचा निवारा तयार करून देणे . हा मुख्य उद्देश … Read more