गाई /म्हशी / शेळी गट वाटप योजना अर्ज सुरू लातूर जिल्हा

गाई /म्हशी / शेळी गट वाटप योजना अर्ज लातूर जिल्हा

गाई /म्हशी / शेळी गट वाटप योजना अर्ज सुरू लातूर जिल्हा योजनेचे नाव गाई /म्हशी / शेळी गट वाटप योजना 2021 कोणी सुरु केली लातूर जिल्हा योजना चा उद्देश अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीना आर्थिक लाभ व रोजगार मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. कधी सुरु झाली 23 जानेवारी 2021 रोजी अर्ज जमा करायची शेवटची तारीख 22 … Read more