पॉवर टिलर अनुदान योजना 2021-22 | ऑनलाईन अर्ज असा करा

पॉवर टिलर अनुदान योजना 2021 Online Registration | ऑनलाईन अर्ज असा करा योजनाचे नाव पॉवर टिलर अनुदान योजना 2021-22 ऑफिसिअल वेबसाईट पहा कृषीयांत्रिकीकरण योजने मधेच हे पॉवर टिलर अनुदान योजना 2021-22 या यंत्रासाठी अनुदान दिले जाते . कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे हे या … Read more

कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2021 Online Registration

कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2021-22 Online Registration 2021-22 या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार (RKVY-RAFTAR) अंतर्गत रु.150 कोटी निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे . RKVY-RAFTAR अंतर्गत मंजूर प्रकल्पामधून केवळ कृषि यंत्र व औजारांच्या खरेदी करीता अनुदान देण्यात येणार आहे , या निधीतून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. योजना का नाम … Read more