शेळी गट वाटप योजना २०२१ | अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरु

शेळी गट वाटप योजना २०२१ | अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरु

शेळी गट वाटप योजना २०२१ | अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरु १० शेळी १ बोकड, १०० कुकुट पक्षी गट वाटप अनुदान योजना, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ७५% अनुदानावर १० शेळी १ बोकड अशा शेळी गटाचा लाभ दिला जातो.  या योजने अंतर्गत नगर जिल्हा परिषेदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत सन २०२१ साठी वैयक्तिक शेळी गट वाटप योजना व एक दिवशीय … Read more