आईटीआई शिष्यवृत्ती योजना | ITI Scholarship 2021 Form | फॉर्म भरण्यासाठी मुदतवाढ

आईटीआई शिष्यवृत्ती योजना | ITI Scholarship 2021 Form

आईटीआई शिष्यवृत्ती योजना | ITI Scholarship 2021 Online Form योजनेचे नाव आईटीआई शिष्यवृत्ती योजना | ITI Scholarship 2021 Form कोणी सुरु केली राज्य  सरकारने सुरु केली योजना चा उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विभाग विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण फी प्रतिपूर्ती करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे . कधी सुरु झाली … Read more